1. Warszawa - 29.03.14 r.

  • Warszawa
  • 29.03.14 r.

  Szanowni Państwo,
  Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w
  III Forum Naukowym Polskiej Szkoły Echokardiografii pt.
  "Echokardiografia 2014 - Monitorowanie"

  Konferencja zgromadziła ponad 200 uczestników z całej Polski, którzy podkreślali interesujący dobór wykładów, międzynarodowy charakter ekspertów, ich profesjonalne przygotowanie oraz przedstawienie licznych, niezmiernie ciekawych przypadków klinicznych.

  Szerokie omówienie i dyskusja ujętych w programie zagadnień przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów związanych z echokardiografią i ułatwi wzajemną komunikację w środowisku medycznym.

  Mamy głęboką nadzieję na dalsze Państwa zaangażowanie oraz aktywny udział w innowacyjnych projektach Polskiej Szkoły Echokardiografii w 2014 roku.
  Szczegóły aktywności na stronach: www.echo.edu.pl oraz www.grupaneomed.pl.
  Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z Konferencji!!