1. List powitalny

    Zapraszamy do przeczytania listu do uczestników kursów Polskiej Szkoły Echokardiografii.

    Przeczytaj list Oświadczenie Przewodniczącego RN PSE prof. Piotra Hoffmana

  2. Rada Naukowa
    Polskiej Szkoły Echokardiografii:

    Piotr Hoffman

    Prof. dr hab. med.
    Piotr Hoffman

    Wojciech Braksator

    Prof. dr hab. med.
    Wojciech Braksator

    Jarosław D. Kasprzak

    Prof. dr hab. med.
    Jarosław D. Kasprzak

    Andrzej Tomaszewski

    Prof. dr hab. med.
    Zbigniew Gąsior

    Piotr Podolec

    Prof. dr hab. med.
    Piotr Podolec

    Piotr Podolec

    Prof. dr hab. med.
    Piotr Pruszczyk

    Jarosław Drożdż

    Prof. dr hab. med.
    Jarosław Drożdż

    Anna Klisiewicz

    Prof. nadzw. dr hab. med.
    Anna Klisiewicz

    Andzej Wysokiński

    Prof. dr hab. med.
    Andrzej Wysokiński

    Wojciech Kosmala

    Prof. dr hab. med.
    Wojciech Kosmala

    Tomasz Kukulski

    Prof. dr hab. med.
    Tomasz Kukulski

    Andrzej Gackowski

    Prof. nadzw. dr hab. med.
    Andrzej Gackowski

    Andrzej Tomaszewski

    Prof. dr hab. med.
    Andrzej Tomaszewski

    Jerzy Górny

    Dr med.
    Jerzy Górny

ECHOKARDIOGRAFIA KLINICZNA

KURSY ON-LINE

Zarejestruj się