XII Forum Polskiej Echokardiografii Klinicznej

Udział HYBRYDOWY - Premium

Dane kontaktowe
Imię i Nazwisko*
Numer PWZ*
E-mail*
Telefon*
Adres kontaktowy
Miasto*
Kod pocztowy*
-
Ulica*
Nr domu/ mieszkania*
Dane od faktury
Imię i Nazwisko lub nazwa firmy*
NIP*
Miasto*
Kod pocztowy*
-
Ulica*
Nr domu/ mieszkania*
Adres E-mail do faktury
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i ofertach ze strony Echo.edu.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa NeoMed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałuszewskiej 24E/1 moich danych osobowych podanych w formularzu w celu i zakresie potrzebnym do subskrypcji newslettera.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Grupa NeoMed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałuszewskiej 24E/1 informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) na podany przy rejestracji adres e-mail, w tym informacji o produktach, usługach, promocjach i ofertach GRUPA NEOMED sp. z o.o., a także jej partnerów biznesowych, wysyłanych w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów, a dane osobowe będą przetwarzane w tym zakresie na zasadach określonych w Polityce prywatności.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Grupa NeoMed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałuszewskiej 24E/1 informacji marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, na podany przy rejestracji adres e-mail.

Jestem świadomy/świadoma, że powyższe zgody są dobrowolne i mogą być w każdej chwili cofnięte, a także, że cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody w czasie jej obowiązywania.
Akceptacja regulaminu i zapoznanie się z Polityką prywatności*
Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu oraz Klauzuli Informacyjnej zawierającej szczegółowe informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych.
Klauzula COVID-19*

Zapoznałam/em się i akceptuje Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziała zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 podczas udziału stacjonarnego w dniu 4.11.2023, określone pod niniejszym linkiem oraz:

1. Oświadczam, że wezmę udział w wydarzeniu stacjonarnym w dniu 4.11.2023 wyłącznie w przypadku gdy w jego dniu:

  • Według mojej najlepszy wiedzy nie będą osobą zakażoną COVID-19
  • Nie będę miał/a objawów COVID-19, takich jak duszności, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe
  • Nie będę przebywał/a na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym jeżeli taki zostanie wprowadzony.
  • Upłynie co najmniej 10 dni od mojego bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji z powodu podejrzenia zakażeniem jw. lub osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19

2. Dodatkowo spełnienie jednego z trzech niżej wymienionych warunków:

  • zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) w postaci elektronicznej lub papierowej lub;
  • posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid lub;
  • posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego max. 48 h przed godziną rozpoczęcia wydarzenia, chyba że Organizator wprowadzi inne zasady uczestnictwa w konferencji;

Kod promocyjny
(*) - pola wymagane