Dzień 1 - PIĄTEK - 4 listopada 2022 - Udział on-line

14:00 – 15:00 | Sesja I: Oblicza echokardiografii. Sesja przypadków klinicznych
Prowadzący: Ewa Kowalik / Warszawa, Wojciech Król / Warszawa, Andrzej Tomaszewski / Lublin
15:00 – 15:10 | Otwarcie Konferencji
Prowadzący: Piotr Hoffman / Warszawa, Wojciech Braksator / Warszawa
15:10 – 16:40 | SESJA II: Echokardiografia w diagnostyce groźnych arytmii
Prowadzący: Katarzyna Mizia-Stec / Katowice, Wojciech Braksator / Warszawa
Obrazowanie pierwotnych kardiomiopatii i stratyfikacja ryzyka NZS
Ewa Kowalik / Warszawa
Chory po zawale serca – na co zwrócić uwagę w kontekście groźnej arytmii komorowej
Tomasz Kukulski / Zabrze
Arytmia u dorosłych po korekcji wady wrodzonej serca w dzieciństwie
Olga Trojnarska / Poznań
Ocena przed ICD/CRT
Mirosław Kowalski / Warszawa
Dyskusja
16:40 – 16:50 | Przerwa
16:50 – 17:50 | SESJA III: Kardiologia w czasach pandemii - Jak zmieniają się rokowania pacjentów?
Nowe technologie szansą w nowoczesnej terapii | Sesja Satelitarna Abbott
Prowadzący: Piotr Hoffman / Warszawa, Wojciech Braksator / Warszawa
Covid 22 - jak zmieniają się rokowania pacjentów?
Paweł Grzesiowski / Warszawa
Nowoczesne technologie jako oręż w walce z pandemią – Choroba mikronaczyniowa
Stanisław Bartuś / Kraków
Nowoczesne technologie jako oręż w walce z pandemią – Niewydolność serca
Przemysław Mitkowski / Poznań
Debata Ekspertów
17:50 – 18:00 | Przerwa
18:00 – 19:30 | SESJA IV: Nadciśnienie płucne – screening, diagnostyka, monitorowanie
Prowadzący: Olga Trojnarska / Poznań, Tomasz Kukulski / Zabrze, Piotr Hoffman / Warszawa
Co możemy oszacować w badaniu echokardiograficznym, a czego nie?
Jarosław D. Kasprzak / Łódź
Echokardiografia – stratyfikacja ryzyka tętniczego nadciśnienia płucnego
Łukasz Chrzanowski / Łódź
Obrazowanie nieinwazyjne – czy można przewidzieć rodzaj nadciśnienia płucnego?
Katarzyna Mizia-Stec / Katowice
Od zatorowości płucnej do zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego – rola monitorowania echokardiograficznego
Piotr Pruszczyk / Warszawa
Dyskusja

Dzień 2 - SOBOTA - 5 listopada 2022 - Udział stacjonarny lub on-line

08:30 – 10:00 | Sesja V: Kardioonkologia – co warto wiedzieć?
Prowadzący: Edyta Płońska-Gościniak / Szczecin, Zbigniew Gąsior / Katowice, Wojciech Kosmala / Wrocław
Ocena czynności serca przed rozpoczęciem terapii
Andrzej Szyszka / Poznań
Monitorowanie terapii
Piotr Gościniak / Szczecin
Nie tylko echokardiografia, obrazowanie układu sercowo-naczyniowego
Marcin Fijałkowski / Gdańsk
Rejestr ONCOECHO – polskie doświadczenia
Edyta Płońska-Gościniak / Szczecin
Dyskusja
10:00 – 11:00 | SESJA VI: Przewlekły zespół wieńcowy – różne oblicza diagnostyki i terapii | Sesja Satelitarna Berlin-Chemie
Prowadzący: Wojciech Braksator / Warszawa, Piotr Hoffman / Warszawa
Dysfunkcja mikrokrążenia wieńcowego – jak diagnozować? Jak leczyć?
Jacek Legutko / Kraków
Pozawałowa niewydolność serca – różne fenotypy
Piotr Hoffman / Warszawa
Obrazowanie w zespołach wieńcowych – czy tylko echo?
Wojciech Braksator / Warszawa
Dyskusja
11:00 – 11:15 | Przerwa
11:15 – 12:45 | SESJA VII: Konsultacja chorego na serce przed operacją nie-kardiochirurgiczną
Prowadzący: Marcin Fijałkowski / Gdańsk, Andrzej Gackowski / Kraków, Piotr Lipiec / Łódź
Algorytm postępowania – na co zwrócić uwagę?
Zbigniew Gąsior / Katowice
Wady zastawkowe
Wojciech Kosmala / Wrocław
Przewlekły zespół wieńcowy – czy warto przed operacją skierować na echo?
Wojciech Król / Warszawa
Dyskusja
12:45 – 14:15 | SESJA VIII: Od zespołu wieńcowego do niewydolności serca. Echo w obrazowaniu kontinuum sercowo-naczyniowego
Prowadzący: Piotr Szymański / Warszawa, Andrzej Wysokiński / Lublin, Piotr Hoffman / Warszawa
Ból w klatce piersiowej – EKG, troponiny i…echo?
Andrzej Gackowski / Kraków
Ostre powikłania zawału serca – dla przypomnienia w dobie PCI
Piotr Lipiec / Łódź
Monitorowanie po ostrym zespole wieńcowym – na co zwrócić uwagę?
Andrzej Tomaszewski / Lublin
Niedokrwienna niedomykalność mitralna – kiedy i jakie leczenie zabiegowe?
Piotr Szymański / Warszawa
Dyskusja
14:15 – 14:30 | Zakończenie konferencji – Zakończenie transmisji on-line
Podsumowanie i zakończenie konferencji – Zakończenie transmisji on-line
Piotr Hoffman / Warszawa
Wojciech Braksator / Warszawa
14:30 – 15:00 | Przerwa
15:00 – 17:00 | Warsztat echokardiograficzny doskonalący. Co i jak obliczać | GE
15:00 – 15:15 | WYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Pomiary objętościowe, zastosowanie, miejsce w zaleceniach
Prowadzący: Piotr Hoffman / Warszawa
15:15 – 16:00 | ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: PANEL PIERWSZY
Prowadzący: Ewa Kowalik / Warszawa, Piotr Hoffman / Warszawa
1. Ocena lewej komory
2. Ocena lewego przedsionka
3. Obliczanie Qp/Qs na przykładzie ASD II
16:00 – 16:15 | WYKŁAD WPROWADZAJĄCY: Zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki mitralnej – problemy z obliczeniami
Prowadzący: Wojciech Braksator / Warszawa
16:15 – 17:00 | ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: PANEL DRUGI
Prowadzący: Wojciech Braksator / Warszawa, Marcin Konopka / Warszawa, Wojciech Król / Warszawa
1. Zwężenie zastawki aortalnej
2. Niedomykalność zastawki mitralnej