Dzień 1 - PIĄTEK - 3 listopada 2023 - Udział on-line

15:00 – 15:10 | Otwarcie Konferencji
Prowadzący: Piotr Hoffman / Warszawa, Wojciech Braksator / Warszawa
15:10 – 16:40 | SESJA I: Niewydolność serca – HFrEF
Prowadzący: Katarzyna Mizia-Stec / Katowice, Piotr Hoffman / Warszawa, Zbigniew Gąsior / Katowice
Echokardiografia, a inne metody obrazowania w diagnostyce niewydolności serca
Katarzyna Mizia-Stec / Katowice
Czy terapię HFrEF należy monitorować echokardiograficznie?
Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz / Gdańsk
Wtórna niedomykalność mitralna – diagnostyka, terapia
Andrzej Gackowski / Kraków
HFrEF – dlaczego ARNI? Fakty, nowości, perspektywy
Zbigniew Gąsior / Katowice
Dyskusja
16:40 – 17:20 | SESJA II: Nowoczesne technologie w walce z epidemią niewydolności serca - od terapii farmakologicznej do zabiegowej | Sesja satelitarna ABBOTT
Prowadzący: Wojciech Braksator / Warszawa, Piotr Hoffman / Warszawa
Epidemia wad strukturalnych serca – od diagnostyki wewnątrznaczyniowej do interwencji na zastawkach
Stanisław Bartuś / Kraków
Epidemia zaburzeń rytmu serca – od diagnostyki arytmii do wspomagania lewokomorowego
Przemysław Mitkowski / Poznań
17:20 – 17:30 | Przerwa
17:30 – 18:00 | SESJA III: Dławica piersiowa bez zwężeń w tętnicach epikardialnych – częsty scenariusz kliniczny | Sesja satelitarna Adamed
Mikrokrążenie wieńcowe – miedzy epikardium a miokardium
Piotr Hoffman / Warszawa
Leki przeciwdławicowe – nie tylko zmniejszenie objawów
Marcin Grabowski / Warszawa
18:00 – 19:30 | SESJA IV: Kardiomiopatie – update 2023
Prowadzący: Andrzej Gackowski / Kraków, Andrzej Szyszka / Poznań, Wojciech Braksator / Warszawa
Przerost lewej komory – różnicowanie w badaniu echokardiograficznym
Andrzej Szyszka / Poznań
Rezonans magnetyczny serca – i wszystko jasne?
Mateusz Śpiewak / Warszawa
Kardiomiopatia w przebiegu terapii onkologicznej – rola echokardiografii
Piotr Gościniak / Szczecin
Możliwości farmakoterapii kardiomiopatii przerostowych
Zofia Oko-Sarnowska / Poznań
Dyskusja

Dzień 2 - SOBOTA - 4 listopada 2023 - Udział stacjonarny lub on-line

08:30 – 10:00 | Sesja V: Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Prowadzący: Edyta Płońska-Gościniak / Szczecin, Olga Trojnarska / Poznań, Andrzej Wysokiński / Lublin
Nowości zaleceń 2023
Edyta Płońska-Gościniak / Szczecin
Echokardiografia – metoda pierwszego obrazowania
Olga Trojnarska / Poznań
Uwaga na IZW prawej strony serca
Ewa Kowalik / Warszawa
Odrębności odelektrodowego zapalenia wsierdzia
Andrzej Tomaszewski / Lublin
Dyskusja
10:00 – 10:30 | SESJA VI: Modyfikacje kontinuum sercowo-naczyniowego | Sesja Satelitarna Berlin-Chemie
Postępowanie na różnych etapach kontinuum sercowo-naczyniowego
Piotr Hoffman / Warszawa
Antagonisci betareceptorów – jaki? dla kogo?
Piotr Rozentryt / Zabrze
10:30 – 10:45 | Przerwa
10:45 – 12:15 | SESJA VII: Niewydolność serca – HFpEF
Prowadzący: Jarosław D. Kasprzak / Łódź, Wojciech Kosmala / Wrocław, Wojciech Braksator / Warszawa
Echokardiografia – czy przydatna w różnicowaniu fenotypów HFpEF?
Wojciech Kosmala / Wrocław
Echokardiograficzne wskaźniki rokownicze
Piotr Lipiec / Łódź
Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa serca w diagnostyce i różnicowaniu
Justyna Rajewska-Tabor / Poznań
Flozyny – czy lek z wyboru w HFpEF?
Jarosław D. Kasprzak / Łódź
Dyskusja
12:15 – 13:45 | SESJA VIII: Ostry zespół wieńcowy
Prowadzący: Tomasz Kukulski / Zabrze, Piotr Lipiec / Łódź, Piotr Hoffman / Warszawa
Nowości zaleceń ESC 2023
Mariusz Skowerski / Katowice
Echokardiografia – różnicowanie
Tomasz Kukulski / Zabrze
Echokardiografia – powikłania/wstrząs
Wojciech Król / Warszawa
Echokardiografia w monitorowaniu chorego po OZW
Paulina Wejner-Mik / Łódź
Dyskusja
13:45– 14:00 | Zakończenie konferencji – Zakończenie transmisji on-line
Podsumowanie i zakończenie konferencji – Zakończenie transmisji on-line
Piotr Hoffman / Warszawa
Wojciech Braksator / Warszawa
14:00 – 15:00 | Przerwa obiadowa
15:00 – 17:00 | Kurs z Echokardiografii Praktycznej | GE
Metodologia pomiarów echokardiograficznych – możliwości EchoPac (GE) i sztucznej inteligencji (AI)
I. Prawa komora – różnice morfologiczne i czynnościowe
Wstęp
Piotr Hoffman / Warszawa
Przykłady kliniczne
Ewa Kowalik / Warszawa
Ocena funkcji skurczowej prawej komory na przykładzie kardiomiopatii i wad wrodzonych
 • Analiza wolumetryczna
 • Analiza odkształceń regionalnych
II. Lewe jamy serca – ocena parametrów morfologicznych i czynnościowych w różnych sytuacjach klinicznycH
Wprowadzenie
Wojciech Braksator / Warszawa
Przykłady kliniczne
Marcin Konopka / Warszawa
Wojciech Król / Warszawa
Ocena funkcji skurczowej lewej komory
 • Obliczanie EF
  • metody oceny EF
  • automatyczne obliczanie EF
 • Obliczanie wielkości jam i masy lewej komory
 • Ocena parametrów hemodynamicznych: LVOT, VTI, SV, CO
 • Strain LV
 • Ocena wielkości i funkcji lewego przedsionka. Obliczanie odkształceń przedsionkowych
17:00 | Zakończenie kursu