Dzień 1 - PIĄTEK - 3 listopada 2023 - Udział on-line

15:00 – 15:10 | Otwarcie Konferencji
Prowadzący: Piotr Hoffman / Warszawa, Wojciech Braksator / Warszawa
15:10 – 16:40 | SESJA I: Niewydolność serca – HFrEF
Prowadzący: Katarzyna Mizia-Stec / Katowice, Piotr Hoffman / Warszawa, Zbigniew Gąsior / Katowice
Echokardiografia, a inne metody obrazowania w diagnostyce niewydolności serca
Katarzyna Mizia-Stec / Katowice
Czy terapię HFrEF należy monitorować echokardiograficznie?
Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz / Gdańsk
Wtórna niedomykalność mitralna – diagnostyka, terapia
Andrzej Gackowski / Kraków
HFrEF – dlaczego ARNI? Fakty, nowości, perspektywy
Zbigniew Gąsior / Katowice
Dyskusja
16:40 – 16:50 | Przerwa
16:50 – 17:50 | SESJA II: SESJA SATELITARNA
17:50 – 18:00 | Przerwa
18:00 – 19:30 | SESJA III: Kardiomiopatie – update 2023
Prowadzący: Andrzej Gackowski / Kraków, Andrzej Szyszka / Poznań, Wojciech Braksator / Warszawa
Przerost lewej komory – różnicowanie w badaniu echokardiograficznym
Andrzej Szyszka / Poznań
Rezonans magnetyczny serca – i wszystko jasne?
Mateusz Śpiewak / Warszawa
Kardiomiopatia w przebiegu terapii onkologicznej – rola echokardiografii
Piotr Gościniak / Szczecin
Możliwości farmakoterapii kardiomiopatii przerostowych
Zofia Oko-Sarnowska / Poznań
Dyskusja

Dzień 2 - SOBOTA - 4 listopada 2023 - Udział stacjonarny lub on-line

08:30 – 10:00 | Sesja IV: Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Prowadzący: Edyta Płońska-Gościniak / Szczecin, Olga Trojnarska / Poznań, Andrzej Wysokiński / Lublin
Nowości zaleceń 2023
Edyta Płońska-Gościniak / Szczecin
Echokardiografia – metoda pierwszego obrazowania
Olga Trojnarska / Poznań
Uwaga na IZW prawej strony serca
Ewa Kowalik / Warszawa
Odrębności odelektrodowego zapalenia wsierdzia
Andrzej Tomaszewski / Lublin
Dyskusja
10:00 – 10:30 | SESJA V: Sesja Satelitarna
10:30 – 10:45 | Przerwa
10:45 – 12:15 | SESJA VI: Niewydolność serca – HFpEF
Prowadzący: Jarosław D. Kasprzak / Łódź, Wojciech Kosmala / Wrocław, Wojciech Braksator / Warszawa
Echokardiografia – czy przydatna w różnicowaniu fenotypów HFpEF?
Wojciech Kosmala / Wrocław
Echokardiograficzne wskaźniki rokownicze
Piotr Lipiec / Łódź
Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa serca w diagnostyce i różnicowaniu
Maciej Haberka / Katowice
Flozyny – czy lek z wyboru w HFpEF?
Jarosław D. Kasprzak / Łódź
Dyskusja
12:15 – 13:45 | SESJA VII: Ostry zespół wieńcowy
Prowadzący: Tomasz Kukulski / Zabrze, Piotr Lipiec / Łódź, Piotr Hoffman / Warszawa
Nowości zaleceń ESC 2023
Mariusz Skowerski / Katowice
Echokardiografia – różnicowanie
Tomasz Kukulski / Zabrze
Echokardiografia – powikłania/wstrząs
Wojciech Król / Warszawa
Echokardiografia w monitorowaniu chorego po OZW
Paulina Wejner-Mik / Łódź
Dyskusja
13:45 – 14:30 | SESJA VIII: Sesja Satelitarna
14:30 – 14:45 | Zakończenie konferencji – Zakończenie transmisji on-line
Podsumowanie i zakończenie konferencji – Zakończenie transmisji on-line
Piotr Hoffman / Warszawa
Wojciech Braksator / Warszawa
14:45 – 15:30 | Przerwa obiadowa
15:30 – 17:30 | Warsztaty z Echokardiografii Praktycznej | GE