Dzień 1 - PIĄTEK - 4 listopada 2022

14:00 – 15:00 | Sesja I: Oblicza echokardiografii. Sesja przypadków klinicznych
Prowadzący: Ewa Kowalik, Wojciech Król
15:00 – 15:10 | Otwarcie Konferencji
Prowadzący: Piotr Hoffman, Wojciech Braksator
15:10 – 16:40 | SESJA II: Echokardiografia w diagnostyce groźnych arytmii
Prowadzący: Katarzyna Mizia-Stec, Jarosław D. Kasprzak, Wojciech Braksator
Obrazowanie pierwotnych kardiomiopatii i stratyfikacja ryzyka NZS
Ewa Kowalik
Chory po zawale serca – na co zwrócić uwagę w kontekście groźnej arytmii komorowej
Tomasz Kukulski
Arytmia u dorosłych po korekcji wady wrodzonej serca w dzieciństwie
Olga Trojnarska
Ocena przed ICD/CRT
Mirosław Kowalski
Dyskusja
16:40 – 17:40 | SESJA FIRMOWA
17:40 – 18:00 | Przerwa
18:00 – 19:30 | SESJA III: Nadciśnienie płucne – screening, diagnostyka, monitorowanie
Prowadzący: Olga Trojnarska, Tomasz Kukulski, Piotr Hoffman
Co możemy oszacować w badaniu echokardiograficznym, a czego nie?
Jarosław D. Kasprzak
Echokardiografia – stratyfikacja ryzyka tętniczego nadciśnienia płucnego
Łukasz Chrzanowski
Obrazowanie nieinwazyjne – czy można przewidzieć rodzaj nadciśnienia płucnego?
Katarzyna Mizia-Stec
Od zatorowości płucnej do zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego – rola monitorowania echokardiograficznego
Piotr Pruszczyk
Dyskusja

Dzień 2 - SOBOTA - 5 listopada 2022

08:30 – 10:00 | Sesja IV: Kardioonkologia – co warto wiedzieć?
Prowadzący: Edyta Płońska-Gościniak , Zbigniew Gąsior, Wojciech Kosmala
Ocena czynności serca przed rozpoczęciem terapii
Andrzej Szyszka
Monitorowanie terapii
Piotr Gościniak
Nie tylko echokardiografia, obrazowanie układu sercowo-naczyniowego
Marcin Fijałkowski
Rejestr ONCOECHO – polskie doświadczenia
Edyta Płońska-Gościniak
Dyskusja
10:00 – 11:00 | SESJA FIRMOWA
11:00 – 11:15 | Przerwa
11:15 – 12:45 | SESJA V: Konsultacja chorego na serce przed operacją nie-kardiochirurgiczną
Prowadzący: Marcin Fijałkowski, Andrzej Gackowski, Piotr Lipiec
Algorytm postępowania – na co zwrócić uwagę?
Zbigniew Gąsior
Wady zastawkowe
Wojciech Kosmala
Chory po wszczepieniu sztucznej zastawki serca
Marek Maciejewski
Przewlekły zespół wieńcowy – czy warto przed operacją skierować na echo?
Wojciech Król
Dyskusja
12:45 – 14:15 | SESJA VI: Od zespołu wieńcowego do niewydolności serca. Echo w obrazowaniu kontiunuum sercowo-naczyniowego
Prowadzący: Piotr Szymański, Andrzej Wysokiński, Piotr Hoffman
Ból w klatce piersiowej – EKG, troponiny i…echo?
Andrzej Gackowski
Ostre powikłania zawału serca – dla przypomnienia w dobie PCI
Piotr Lipiec
Monitorowanie po ostrym zespole wieńcowym – na co zwrócić uwagę?
Andrzej Tomaszewski
Niedokrwienna niedomykalność mitralna – kiedy i jakie leczenie zabiegowe?
Piotr Szymański
Dyskusja
14:15 – 16:15 | Praktyczne warsztaty z echokardiografii klinicznej | Partner GE
16:15 – 16:30 | Zakończenie konferencji
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Piotr Hoffman
Wojciech Braksator