Kardiologia XXI wieku.
Jak zmienia się obraz nowoczesnej diagnostyki i terapii?

Pierwszy w Polsce – edukacyjny projekt medyczny, którego celem jest połączenie teorii i praktyki klinicznej oraz holistycznego podejścia do pacjenta w oparciu o nowoczesne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne z użyciem technologii AI (artificial intelligence) oraz VR (virtual reality).

Projekt będzie realizowany pod kierownictwem naukowym Prof. dr hab. n. med. Marcina Grabowskiego we współpracy z zespołem Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakres tematyczny obejmuje szerokie spektrum rozpoczynając od NT, a kończąc aż na zawansowanej niewydolności serca.

Kliniczne aspekty tej edukacji będą obejmowały zarówno obszary nowoczesnej diagnostyki i farmakoterapii oraz pełen zakres kardiologii interwencyjnej – kończąc na kwalifikacji pacjenta do zabiegu kardiochirurgicznego.

W trakcie warsztatów on-line jak i warsztatów praktycznych, które będą odbywały się stacjonarnie będziemy dyskutowali również nad innowacyjnymi metodami i możliwościami wsparcia nowoczesnych technologii lekowych i nie-lekowych w zmniejszaniu, powstałego w dobie pandemii, długu zdrowotnego.

Zapraszamy do podroży w nowy wymiar edukacji medycznej!
Zespół NeoMed